Tag Archives: thơ

Kính gửi hai bác Nguyễn Sĩ Đại và Trần Mạnh Hảo

Cháu không phải nhà thơ, không hẳn là người yêu thơ, mà cũng không đời nào dám nhận là người hiểu biết dù chỉ một chút ít về thơ. Cháu chỉ là một sinh viên bình thường, sau những lúc … Continue reading

Posted in Tiếng Việt | Tagged , | 4 Comments