Tag Archives: phim tài liệu

Nỗi buồn ông tây…

Một ông tây 101%, cực yêu Việt Nam, cực tin tưởng người Việt Nam, nằng nặc đòi làm Công dân Việt Nam, đã là của hiếm. Một công dân Việt Nam, làm nghề giáo viên, mà lại biết bày tỏ … Continue reading

Posted in Tiếng Việt | Tagged , | Leave a comment