Tag Archives: biểu tình

Nỗi buồn ông tây…

Một ông tây 101%, cực yêu Việt Nam, cực tin tưởng người Việt Nam, nằng nặc đòi làm Công dân Việt Nam, đã là của hiếm. Một công dân Việt Nam, làm nghề giáo viên, mà lại biết bày tỏ … Continue reading

Posted in Tiếng Việt | Tagged , | Leave a comment

Kính gửi hai bác Nguyễn Sĩ Đại và Trần Mạnh Hảo

Cháu không phải nhà thơ, không hẳn là người yêu thơ, mà cũng không đời nào dám nhận là người hiểu biết dù chỉ một chút ít về thơ. Cháu chỉ là một sinh viên bình thường, sau những lúc … Continue reading

Posted in Tiếng Việt | Tagged , | 4 Comments