Monthly Archives: December 2011

Rising Food Cost Challenging New York City

By Thuy Tran   For Monique James, a mother of five from New York’s congressional district 16 in the Bronx, feeding her family has never been an easy task. This year, it is even harder when she finds herself constantly … Continue reading

Posted in News reports | Leave a comment

Chị em tớ ở phố Wall…

Chị em tớ đưa tin Chiếm Phố Wall… (Tớ là đứa đứng sau bị cu Tùng che khuất chứ không phải cái nàng tây tóc xù lẻn vào quay ké bọn tớ phỏng vấn đâu nhá! :))

Posted in Tiếng Việt | Tagged , , | Leave a comment

Nỗi buồn ông tây…

Một ông tây 101%, cực yêu Việt Nam, cực tin tưởng người Việt Nam, nằng nặc đòi làm Công dân Việt Nam, đã là của hiếm. Một công dân Việt Nam, làm nghề giáo viên, mà lại biết bày tỏ … Continue reading

Posted in Tiếng Việt | Tagged , | Leave a comment